شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ فرازي از وصيت‌ نامه شهيد حميد وصالى: امروز، روز حركت است، نشستن اصلاً جايز نيست. قدر اين امام و انقلاب را بدانيد،كه اين يك نعمت الهى است.
ساعت دماسنج
علوم ديني
رتبه 0
0 برگزیده
62 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
علوم ديني عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top